Taideviitta

Taideviitta vie taidetta hoitolaitoksiin. Taideviitta palvelee sosiaali- ja terveysalan yksiköihin soveltuvien laadukkaiden taideteosten ja taidepalveluiden löytämisessä, valitsemisessa, tilaamisessa, tuottamisessa ja ostamisessa.

Taideviitan palvelut sosiaali- ja terveysalalle:
 • Taideohjelmat ja kulttuurisuunnitelmat
 • Pätevien taiteilijoiden löytäminen
 • Laadukkaiden taideteosten hankkiminen
 • Testattujen taidepalveluiden tilaaminen
 • Taideteosten ja -palveluiden toteutus
Taideviitan palvelut ammattitaiteilijoille:
 • Taideideoiden tuotteistus kohderyhmille sopiviksi
 • Taideteosten ja -palveluiden testaus aidoissa ympäristöissä
 • Välitys ja myynti sosiaali- ja terveysalan asiakkaille
 • Taideprojektien tuotanto, sopimukset, talous ja viestintä
Taideviitan agentit:
 • Annukka Ketola, 040 735 3972, a n n u k k a . k e t o l a (at) k a l l o . f i
 • Tuuli Penttinen-Lampisuo, 050 535 8916, t u u l i . p e n t t i n e n – l a m p i s u o (at) k a l l o . f i

Taideviitan perustamishanketta tukee opetus- ja kulttuuriministeriö. Taideviitta-agentuuria hallinnoi Kallo Works. Kallolla on monivuotinen kokemus hoitolaitoksille suunnattujen taidepalveluiden toteutuksesta. Lue lisää tavoista, joilla Kallo välittää taidetta hoitolaitoksiin.