Palikkateatteria vanhustyössä. Sataedun Taimi-hankkeessa kehitetään ikäihmisille suunnattuja taidepalveluita palvelumuotoilun keinoin. Valokuva: Annukka Ketola 2018.

TAIMI – taide, hyvinvointi ja toimijuus sosiaali- ja terveysalalla

Taimi-hanke luo ikäihmisille tasavertaisia mahdollisuuksia kulttuurista nauttimiseen ja sen tekemiseen riippumatta heidän fyysisestä kunnostaan tai asuinpaikastaan. Taiteen keinoin vahvistetaan hoitolaitosten asiakkaiden hyvinvointia ja toimijuutta sekä parannetaan henkilökunnan työhyvinvointia. Tervetuloa Taimi-hankkeen loppuseminaariin Ulvilaan 20. maaliskuuta 2019.

TAIMIN TAVOITTEET

 1. Toteuttaa palvelumuotoilun työpajoja osana vanhuspalveluja.
 2. Kehittää toimijoiden välistä vuorovaikutusta.
 3. Juurruttaa taide- ja kulttuuritoimintaa osaksi vanhuspalveluja.
 4. Lisätä taiteen ja kulttuurin saatavuutta myös muihin sosiaali- ja terveyshuollon palveluihin.

TAIMIN TOIMET

 • Taimin palvelumuotoilutyöpajat:
  • Kankaanpään Mäntykalliokodin asiakkaille ja henkilökunnalle sekä Sataedun lähihoitajaopiskelijoille. Toteutus: Annukka Ketola.
  • Kokemäken Henrikinhovin asiakkaille ja henkilökunnalle. Totetutus: Erja Kaukonen, Annukka Ketola sekä lähihoitajaopiskelijat.
 • Taimin taidetyöpajat:
  • Kipsijalat, kohderyhmänä Sataedun lähihoitajaopiskelijat. Toteutus: kuvataiteilija Katriina Sjöblom.
  • Kohtaamisen työpaja Mäntykalliokodin asiakkaille. Toteutus: Katriina Sjöblom.
  • Kipsijalat lähihoitajaopiskelijoiden toteuttamana, kohderyhmänä Mäntykalliokodin asiakkaat.
  • Valotaidetyöpaja Kokemäen Henrikinhovissa. Toteutus: taiteilija Anne Roininen.
  • Palikkateatteria -esitys ja taidetyöpaja Siikaisten Metsätähdessä 23.1.2019. Toteutus: nukketeatteritaiteilija Roosa Halme.
  • Palikkateatteri-menetelmän hoitolaitosprototyypin testaus Siikaisten Metsätähdessä 23.1.2019. Toteutus: Roosa Halme.
  • Risti-nolla-työpaja 30.1.2019. Toteutus: kuvataiteilija Oona Tikkaoja.
 • Taimin taidenäyttelyt:
  • Jalkojen laulu Kankaanpään Mäntykalliokodissa joulukuussa 2018 ja Sataedun Kankaanpään yksikössä tammi-helmikuussa 2019. Toteutus: lähihoitajaopiskelijat.
  • Valotaidenäyttely ja avajaiset Kokemäen Henrikinhovissa. Toteutus: Anne Roininen ja Annukka Ketola.
  • Valoelementti Kokemäen Henrikinhovissa, esillä toistaiseksi. Toteutus: Anne Roininen.
 • Muu koulutus- ja ohjaustoiminta Sataedun opiskelijoille:
  • Taiteen merkitys terveyteen ja palvelumuotoilu työmenetelmänä, luennot Ulvilan ja Kankaanpään yksiköissä. Toteutus: Annukka Ketola.
  • Palvelumuotoilutyöpajojen purku opiskelijoiden kanssa Kankaanpään ja Harjavallan yksiköissä. Toteutus: Erja Kaukonen, Annukka Ketola.
  • Palikkateatteri-menetelmästä kertova luento ja työpaja Sataedun opiskelijoille. Toteutus: Roosa Halme.
 • Taimi-hankkeen loppuseminaari:
  • 20.3.2019 Sataedun Ulvilan toimipisteessä. Ohjelma julkistetaan helmikuun alussa.
 • Taimin toimet täydentyvät hankkeen edetessä.

TAIMI-HANKE

 • Kesto 1.4.2018 – 31.7.2019.
 • Vanhuspalveluyksiköt: Mäntykalliokoti / Kankaanpää, Henrikinhovi / Kokemäki, Palvelukeskus Metsätähti / Siikainen, Vanhainkoti Pääskyrinne / Pomarkku.
 • Taidesisällöt ja palvelumuotoilutyöpajat: Annukka Ketola / Kallo Works
 • Viestintä: Tuuli Penttinen-Lampisuo / Kallo Works
 • Taiteilijat: Katriina Sjöblom, Anne Roininen, Oona Tikkaoja, Roosa Halme
 • Opettajat: Leena-Kaisa Hyllinen, Erja Kaukonen / Sataedu
 • Hankehallinto: Satakunnan koulutuskuntayhtymä Sataedu
 • Rahoitus: Taiteen edistämiskeskus, kulttuurin hyvinvointivaikutusten erityisavustus

TAIMIN TUOTTAJA

Annukka Ketola
p. 040 735 3972
a n n u k k a . k e t o l a (at) k a l l o . f i