Ella Koota – viestinnän taitaja ja palvelevan sisällön muotoilija ella

Olen monipuolinen viestinnän ja markkinoinnin ammattilainen. Tuotan sisältöjä ja tekstejä niin lehtiin, verkkosivuille kuin uutiskirjeisiin ja tiedotteisiinkin. Olen sisältömarkkinoinnin vahva asiantuntija ja teen viestinnän ja markkinoinnin suunnittelua, erityisesti sisältömarkkinoinnin kärjellä.

Toimin myös vuokrattuna sisältöstrategina ja markkinointitiimin apuna organisaatiossa, missä tämä rooli halutaan ulkoistaan. Lisäksi koulutan, opetan ja sparraan asiantuntijoita, tiimejä ja yrityksiä viestinnässä ja markkinoinnissa sekä vuorovaikutuksessa.

Vahvinta osaamistani on strateginen tarinankerronta eli se kuinka yrityksen tai yhteisön tavoitteiden toteutumista voidaan tukea sisällöillä ja viestinnällä. Ajattelen, että jokaisen viestin ja sisällön tulee perustua yhteisön toiminnan tavoitteisiin ja viedä niitä kohti. Ellei viestintää suunnitella ja toteuteta tavoitteellisesti, siltä on turha odottaa myöskään tuloksia.  Tuloksellinen viestintä ja markkinointi edellyttääkin tavoitteiden tuntemista ja niiden sisäistämistä.

Sisällöntuottajana ja tekstintekijänä vahvuutenani on vastaanottajakeskeisyys. Koen, että viestinnän tehtävä on palvella vastaanottajaansa. Sisällön on oltava toimivaa, luettavaa, ymmärrettävää ja kiinnostavaa, jotta siihen tartutaan. Olen myös hyvä hahmottamaan kokonaisuuksia ja ymmärtämään yhteyksiä. Olen useammin kuin kerran kuullut olleeni se ensimmäinen toimittaja, joka ymmärsi mistä tässä on kysymys. Sparraajana, coachina ja suunnittelijana tavoitteenani on auttaa asiakkaitani löytämään heidän tavoitteitaan tukevat viestit ja tuottamaan asiakkaita ja kohderyhmiä puhuttelevaa, vaikuttavaa sisältöä ja viestintää.

Lue lisää ajatuksiani viestinnästä ja vaikuttavista sisällöistä Kallon blogista ja sisällöntuottaja-minäni referenssiblogista Sanoissa Ella Koota.

Missä voin auttaa?

Sisältöstrategin ja sisältötuottajan palvelut

– Sisältöstrategian laadinta pitkäjänteisen sisältömarkkinointityön pohjaksi
– Jatkuva, sopimukseen ja suunnitelmaan perustuva ulkoistettuna sisältöstrategina toimiminen
– Sisältösuunnitelman ja -kalenterin laadinta ja sisältöjen tuotannon koordinointi

Markkinoinnin ja viestinnän koulutus

Tilauskoulutuksia tiimeille ja organisaatioille tuloksellisemman viestinnän suunnittelusta ja toteutuksesta, toimivasta sisällöntuotannosta, hyvästä mediaviestinnästä, tapahtumien tai kampanjoiden viestinnästä, kirjoittamisesta tai vuorovaikutuksesta.
– Viestinnän ja kirjoittamisen kursseja.

Markkinoinnin ja viestinnän suunnittelu ja sparraus

Työpajoja ja sparrausta ydinviestien ja kohderyhmien kirkastamiseksi ja tuloksellisen viestinnän toteuttamisen pohjaksi.
– Markkinoinnin, viestinnän ja sisällöntuotannon ideointia, suunnittelua ja aikatauluttamista (sisältöstrategiat, markkinointi- ja viestintästrategiat, viestintäsuunnitelmat, sisältökalenterit, markkinoinnin toimenpidesuunnitelmat)
– Organisaation asiantuntijoiden sparraus ja tukeminen arkisen markkinoinnin ja viestinnän toteuttamisessa (suunnittelussa, sisällöntuotannossa, työkalujen ja pohjien rakentamisessa)

Sisällöt ja tekstit

– Sisältöjä ja juttuja yritysten ja organisaatioiden omaan mediaan
– Sanoja ja sisältöä verkkosivuille ja muihin digikanaviin
– Tiedotteiden, uutiskirjeiden ja muun viestinnän tuotantoa
– Kampanjoiden tai tapahtumien viestintämateriaalien sisällöntuotantoa
– Casetarinoita, referenssitarinoita, asiakastarinoita, onnistumistarinoita, vertaistarinoita
– Opuksia ja muita laajempia tarinoita

Oman median konseptointi ja tuotanto

– Organisaation viestinnän tavoitteita tukevan oman median, kuten asiakaslehden tai verkkosivuston, konseptointi ja sisältösuunnittelu (mediakonsepti, sisältökartta jne.)
– Asiakaslehden, yritysjulkaisun tai verkkosivuston tuottaminen

 

 

Koulutukseni, kokemukseni ja kannukseni

Koulutukseltani olen toimittaja, suomen kielen maisteri ja markkinoinnin ja viestinnän tradenomi. (CV:ni voi lukea tarkemmin LinkedIn-profiilistani.)

Ennen kuin vuonna 2014 heittäydyin itsenäiseksi viestinnän tekijäksi ja kallolaiseksi yrittäjäksi, olen työskennellyt lähes kymmenen vuotta sisällöntuotannon, markkinoinnin ja viestinnän palveluja tarjoavissa toimistoissa Tampereella ja Helsingissä. Alan kokemusta on karttunut Alma Media Lehdentekijöistä (nykyisin osa Otavamedia OMAa), Viestintätoimisto Selanderilta ja Adsekilta. Huikeita osaajia kaikissa taloissa. On ollut ilo työskennellä monien pitkän linjan viestinnän ja markkinoinnin tekijöiden kanssa ja ammentaa heiltä oppia.

Aiemmissa työpaikoissa sain tehdä töitä myös mahtavien asiakkaiden kanssa. Olen luonut ja tuottanut asiakaslehtiä parillekin Suomen suurimmista elintarvikealan yrityksistä. Brändiviestiä vahvistavaa luettavaa olen tuottanut niin Suomen toiseksi suurimman kaupungin, yhden suurimmmista rakennusliikkeistä ja kauppaketjuista kuin ainoan rautatieyhtiönkin kohderyhmille. Olen saanut olla kehittämässä ja tuottamassa markkinointiviestintää myös useille alueellisesti merkittäville alansa toimijoille: sairaanhoitopiirille, sähkölaitokselle, yksityiselle lääkäritalolle, ravintola- ja juhlapalveluyritykselle. Osuuspankkien kanssa yhteinen matka alkoi jo 2000-luvun alussa, kun olin pankissa kesä- ja lomatöissä. Sittemmin olen eri vaiheissa tuottanut heille asiakaslehteä, vuosikatsausta ja nyt alueellista sisältöpakettia valtakunnalliseen asiakasmediaan.

Merkittäviä asiakkaita on ollut toista kymmentä, mutta yhteistyöyrityksiä sen sijaan moninkertainen määrä. Monta toimialaa ja tuotantolaitosta on ehtinyt tulla tutuksi.

 

Ota yhteyttä ja jutellaan, miten voisin auttaa teidän viestintähaasteissanne!

  • +358 (0)44 304 8093
  • ella.koota @ kallo.fi