As Oy Porin Otavan Kruunu nähtynä Otavankadun ja Länsipuiston risteyksen suunnalta. Huom. Lopullinen julkisivun sävy on vaaleampi kuin kuvassa. Kuva: Arkkitehtitoimisto HMV Oy.

Otavan Kruunun taidekilpailun kysymyksiä ja vastauksia

As Oy Porin Otavan Kruunun työmaa-alueelle pääsee turvallisuussyistä tutustumaan vain esittelytilaisuudessa 8.10. kello 12-14.

Otavan Kruunun taidekilpailun välityshenkilön, Suomen Taiteilijaseuran kilpailuasiamies Aura Lehtosen kautta kilpailuehdotusten tekijät voivat tarvittaessa pyytää lisätietoja kilpailusta, kilpailuohjelmasta ja rakennuskohteesta.

Kysymykset on esitettävä 20.10.2019 mennessä sähköpostilla aura.lehtonen (at) artists.fi tai soittamalla puh. 050 434 4280. Saapuneet kysymykset vastauksineen ovat kaikkien nähtävillä 31.10.2019 mennessä tällä sivulla.

Lisätietoja kilpailun käytännön asioista antaa kilpailun koordinaattori Tuuli Penttinen-Lampisuo sähköpostitse tuuli.penttinen-lampisuo (at) kallo.fi. Hänelle esitetyt kysymykset ja vastaukset julkaistaan kahden viikon kuluessa tällä sivulla.

 

Saapuneita kysymyksiä:

1. Onko kohteesta saatavissa 3D-tiedostoa dwg-muodossa?

Kohteesta ei valitettavasti ole saatavilla 3D-mallia. Kohde on mallinnettu vain suunnittelukäyttöön eikä sitä ole mahdollista jakaa eteenpäin. Pihaa ei ole 3D-mallinnettu lainkaan.

2. Liitteissä ei näy pihan valaistusuunnitelmaa. Onko sellainen kuitenkin ehkä jo tehty, ja valaisimet valittu? Jos, niin saisiko ne nähtäväksi?

Kohteen sähköpiirustukset on ladattavissa tästä:

OtavanKruunu_Sahkopiirustus_osaA

OtavanKruunu_Sahkopiirustus_osaB

Ulkovalaisin on mallia STREETSAVER BPP008 LED-MP 830 PSU I GR 60P. Siitä löytyy tuotekuva esimerkiksi täältä.

3. Miten suuri tila / kuinka paljon tilaa teoksille on käytettävissä? Voiko teosehdotus levittäytyä ulos, vaikka ulkotiloihin ei saanut tehdä muutoksia? Millaisiin paikkoihin taidetta on suunniteltu?

Kilpailunjärjestäjä haluaa antaa vaihtoehtoisia sijoituspaikkoja ja teostyyppejä, joten kilpailuohjelman mukaan

”teos voi sijoittua sisä- tai ulkotiloihin, se voi olla yksi tai moniosainen tai useisiin tiloihin levittäytyvä.”

Lähtökohta teoksen sijoittumiselle on kilpailuohjelman kohdassa 6:

”Kilpailuehdotukset voivat sijoittua Otavan Kruunun piha-alueelle, tontin sisääntuloväylille, sisäpihaa rajaavaan muuriin ja/tai B-talon pohjakerroksessa sijaitsevaan asukkaiden kerhotilaan. Mahdollinen heijastettava teos voi hyödyntää myös Luontotalo Arkin umpiseinää.

Pääsisäänkäynti Otavan Kruunun pihaan on Otavankadun puolella. Länsipuiston sisääntuloväylä toimii huoltokäytävänä. Myös kerhohuoneen ikkunat avautuvat Länsipuistoon. Sisäpihan itä- ja pohjoisreunoja rajaa muuri, jonka korkeus on pihan puolella 120 cm. Muurissa on käytetty sekä paikallavalua että valuharkkoja ja sen paksuus on 20 cm. Sisäpihan kautta ajetaan katutason autotalleihin. Pääosa asukaspysäköinnistä on sijoitettu parkkihalliin talojen alle, jonne ajetaan Otavankadun puolelta. Piha-aluetta ei käytetä autopaikoitukseen ellei asukastilanne sitä myöhemmin vaadi.

Pihan kasvillisuus, pinnoitteet, reunukset, rakenteet ja kalusteet on merkitty ja selostettu pihasuunnitelmassa (Liite b). Kilpailuehdotus saa esittää pihasuunnitelmaan korkeintaan vähäisiä muutoksia. Kilpailuehdotus ei saa rajoittaa jalankulkijoiden, kevyen liikenteen tai henkilö-, huolto- ja hälytysajoneuvojen esteetöntä kulkua. Ajoneuvoilla ajetaan pihasuunnitelmaan merkityllä asvaltoitavalla alueella (Liite b).

Kilpailun järjestäjä edellyttää, että kilpailuehdotuksissa huomioidaan teosten näkyvyys kadulle ja ohikulkijoille. Kilpailuehdotukset eivät kuitenkaan voi sijoittua kiinteistön Otavankadun tai Länsipuiston puoleisille julkisivuille.”

Liite B havainnollistaa kilpailualuetta ja sen kokoa. Teoksen kokoa luonnollisesti määrittää toteutusbudjetti, joka löytyy kilpailuohjelman kohdasta 8. Kilpailuohjelma on kokonaisuudessaan luettavissa ja ladattavissa täältä.

4. Voisiko teoksen sijoituspaikkoja selventää enemmän esimerkiksi niin, että piirustuksiin merkitään, mille alueille toivotaan teoksia ja mille ei? Voiko teos sijoittua porraskäytäviin, julkisivuihin, pylväisiin, muuriin?

Julkisivusta sanotaan selvästi, että ”Kilpailuehdotukset eivät kuitenkaan voi sijoittua kiinteistön Otavankadun tai Länsipuiston puoleisille julkisivuille.” Pihan puolen julkisivuista lisätietoa kohdassa 5.

Porraskäytävät eivät ole olleet kilpailun järjestäjän ajatuksissa varteenotettava kohde, koska toiveena on, että teos näkyisi ohikulkijoille. Kuitenkin, jos teos levittäytyy eri puolille kiinteistöä, ja osa siitä toteutuu porraskäytävässä ja täyttää huollettavuusedellytykset, voi se olla mahdollinen.

Otavankadun puoleiselle sisääntuloportille suunnitellusta katoksesta on jouduttu pelastusteknisistä syistä luopumaan, joten siihen ei kannata suunnitella teoksia. Suunnitelmissa näkyvä puuverhoiltu seinäke toteutetaan. Seinäkkeeseen on suunniteltu kuparinen kyltti, jossa on taloyhtiön nimi ja vaakuna (Seinäke sekä O-vaakuna näkyvät mm. Otavan kruunun esitteen etusivulla, kilpailuohjelman liitteessä a).

5. Saisinko tietoa rakennusten seinien koosta (sisällä ja ulkona), leveydestä, korkeudesta tai millaisia ovat ikkunat ja ovet ja mitä muita materiaaleja ja värejä rakennuksissa on käytetty?

Arkkitehtitoimisto HMV Oy:n työpiirustukset As Oy Otavan Kruunun A- ja B-talojen sisäpihan puoleisista julkisivuista ovat ladattavissa tästä:

A-talon sisäpihan julkisivu: ARK-185-0706

B-talon sisäpihan julkisivu: ARK-185-0704

Lisätietoa mitoista, väreistä ja materiaaleista:

– Ikkunapenkit ovat noin 500mm korkeudella maan tasalta. Ikkunoiden korkeus on 1800mm.

– Julkisivut ovat väritykseltään pääasiassa vaaleat Weber T001, lähellä NCS S 1002-Y50R

– Korostekentissä NCS S 2502-Y

– Parvekkeiden sininen NCS S 5020-R80B

– Parvekkeiden kaiteet ovat vaalean harmaat RAL9006

– Puuosat ovat Nord Treatin NTD 18

Värien ja materiaalien käyttöä voi tarkastella myös työmaakuvista.

6. Mikä on kerhotilan suurimman yhtenäisen seinän koko? Seinä on vastapäätä tilan ulko-ovea.

As Oy Otavan Kruunun kerhotilan pohjapiirros. Kerhotilan huonekorkeus on 2500mm ja ulko-oven vastapäisen seinän leveys on 3850mm.

 

7. Onko alueesta ja kohteista mahdollista saada leikkauskuvia, esimerkiksi pihapiiristä, muurista ja julkisivun seinistä- ts kohteista jotka kuuluvat kilpailukohteeseen? Voisiko leikkauskuvissa ilmoittaa kohteiden todelliset koot?

Lisäkuvien teettäminen ei valitettavasti ole mahdollista. Kts. pihan puolen julkisivujen suunnitelmat kohdassa 5.

8. Jos teoksessa haluaa käyttää värejä (muuri, julkisivu, pihapäällysteet) onko se mahdollista ja/tai tuleeko noudattaa niissä jotakin ennalta määrättyä värimallia?

Muuri on yksi kilpailun järjestäjän osoittamista mahdollisista teospaikoista. Sen väritykseen voi ehdottaa muutoksia, jos värityksen ylläpito ja huolto on mahdollista normaalien huoltotoimenpiteiden puitteissa. Eli esimerkiksi tasainen väritys, joka on helposti uudelleenmaalattavissa ja siten ylläpidettävissä, on kilpailuohjelman puitteissa mahdollinen.

Pihapäällysteisiin voi ehdottaa muutoksia.

Arkkitehdin värivalikoima kohteessa on ollut ”kuulaat”. Se on saanut vaikutteita naapuritontilla sijaitsevan Porin pääkirjaston sinisestä julkisivusta.

Kuvia Porin pääkirjastosta löytyy täältä.

9. Onko mahdollista sijoittaa teosehdotusta oheisessa liitteessä näkyville hailakan keltaisella reunatuille seinille, jotka sijaitsevat oikealla puolella Otavankadun sisääntuloväylällä? Miten korkeat seinät ovat tuossa sisääntuloväylällä?

Kysymys liittyy kilpailuohjelman liitteesseen d, josta tässä ote Otavankadun sisääntuloväylän kohdalta.

Hailakan keltaisella merkityt seinät ovat kerrostalojen ulkoseiniä. Talo A (aksonometriakuvassa sisääntuloväylän yläpuolella) on neljäkerroksinen. Talo B (aksonometriakuvassa sisääntuloväylän alapuolella) on kuusikerroksinen.

Alimman kerroksen korkeudelta osaa seinistä peittää puuverhoilu, jonka korkeus on n. 250cm. Muulloin seinässä on vaalea rappaus. Pintojen sävyistä on lisätietoa kohdassa 5.

Teoksen kiinnittäminen talojen seiniin on teknisesti mahdollista, mutta seinien ulkopinta ei ole kovaa betonia, eli kiinnityksen pitää yltää pintarakenteiden läpi syvemmälle seinään.

Teoksen tai sen osan sijoittaminen hailakan keltaisella värillä merkityille seinille on mahdollista, jos teos on sen tyyppinen, että myöhemmin toteutettavat korjaustyöt, kuten uusintarappaus tai uusien paneelien asennus ovat mahdollisia. Teosehdotuksessa tulee siis huomioida esimerkiksi teoksen irrotettavuus remonttien ajaksi. Kilpailuohjelman mukaisesti

”Kilpailuehdotukset eivät kuitenkaan voi sijoittua kiinteistön Otavankadun tai Länsipuiston puoleisille julkisivuille.”

Ehdotuksessa kannattaa huomioida myös asuinhuoneistojen ikkunanäkymät sekä se, että sisääntuloväylä on hälytysajoneuvojen kulkureitti. Alla olevat kuvat ja kuvatekstit toivottavasti auttavat hahmottamaan sisääntuloväylää.

Talo A:n seinä valokuvattuna sisäpihalta. Kuvassa vasemmalla näkyy sisääntuloväylä, joka viettää alamäkeen Otavankadulle. Tummat pylväät ja portin yläpalkki ovat väliaikaisia ja tullaan poistamaan. Tilalle tulee lukittava liukuportti. Alamäen kohdalla olevat ikkunat ovat asuntojen ikkunoita. Syvennyksessä on ovi porraskäytävään. Talon kulmalla, puupaneloidun seinän takana on ulkovälinevarasto. Kuva: TPL / Kallo Works.

Talo B:n seinä valokuvatuna sisäpihalta. Kuvassa oikealla näkyy sisääntuloväylä, joka viettää alamäkeen Otavankadulle. Portin tumma yläpalkki on väliaikaisinen ja tullaan poistamaan, mutta puupaneloitu seinäke, jossa lukee kiinteistön nimi, on pysyvä. Portille tullaan asentamaan lukittava liukuportti. Etualalla näkyy autotalli, jonka kulman takana on ovi porraskäytävään. Harmaa ovi ja kapea ikkuna vievät varastotiloihin. Kuva: TPL / Kallo Works.

 

10. Kuvakooste Otavan Kruunun esittelytilaisuudessa esiin nousseista, teosten kiinnityksiin liittyvistä kysymyksistä ja huomioista:

Otava Kruunun sisäpiha. Teosehdotus voi sijoittua sisäpihalle. Lasipaviljonki tulee lipputangon vasemmalle puolelle. Pienehköt, teosehdotuksen edellyttämät muutosehdotukset pihassa ovat mahdollisia. Pihaa kiertää betonimuuri, joka on mahdollinen teosehdotusten kiinnitys- ja sijaintikohde. Kuva: TPL / Kallo Works.

Leikkikentän kohdalla pihamuuri on matala ja sen takana sijaitseva naapuripiha on alemmalla tasolla. Leikkikentän kohdalle tullaan tarvitsemaan suojaverkko tai vastaava rakenne. Myös teosehdotus voi sisältää ratkaisun tarvittavaksi suojarakenteeksi. Kuva: TPL / Kallo Works.

Lähikuva betonimuurista polkupyöräkatoksen suunnalta. Muuria peittää peltilippa. Etualalla näkyy tolppa, joka kannattelee pyöräkatosta. Kuva: TPL / Kallo Works.

Polkupyöräkatoksen päädyssä on betonirakenne, jota voi hyödyntää teoksen kiinnitysjalustana. Varsinaiseen katokseen on mahdollista tehdä muutoksia, esimerkiksi puhkaista kattoon reikä, jos teos kohoaa ylöspäin. Sijainti on sikäli otollinen, että korkea teos näkyisi tästä myös Länsipuistoon. Kuva: TPL / Kallo Works.

Parvekkeet ja niiden vierustat ovat betonia, johon kiinnityksiä voi tehdä suoraan. Kuvassa näkyy Talon B sisäpihan parvekkeita, joiden vielä viimeistelemätön betonivierus erottuu valkoisena katkoviivana. Kuva: TPL / Kallo Works.

Räystäslipat ovat puurakenteisia. Niihin on mahdollista tehdä kiinnityksiä. Kuvassa Talo A sisäpihalta nähtynä. Kuva: TPL / Kallo Works.

Kuva on otettu sisäpihalta Otavankadun suuntaan. Vasemmalla näkyy Talon A seinää ja asuinhuoneistojen ikkunoita. Oikealla on Porin pääkirjaston tummansininen seinä. Kuvan keskellä näkyvä, soran ja nurmikon peittämä kaistale on Otavan Kruunun parkkihallin ajoluiskan katto. Pääsy ajoluiskan katolle estetään aidalla. Ajoluiskan katto on periaatteessa mahdollinen teoksen sijaintipaikka, jos asuntojen ikkunanäkymät huomioidaan. Kuva: TPL / Kallo Works.

 

11. Hyväksytäänkö postitetut, postin lakon vuoksi myöhässä saapuneet kilpailutyöt?

Postilakon vuoksi kilpailujärjestelyihin on tehty seuraavan muutokset:

  • Kilpailuaikaa on jatkettu kahdella viikolla 13.12.2019 kello 14 saakka.
  • Kilpailuehdotuksia voi toimittaa myös henkilökohtaisesti:
    • Porin YH-Asuntojen toimisto ottaa kilpailuehdotuksia koko kilpailun ajan. Avoinna ma-ke 10-16, to 10-17, pe 10-15. Huom. pe 13.12. kilpailu päättyy jo kello 14. Osoite: Annankatu 8, 28100 Pori.
    • Suomen Taiteilijaseuran toimisto ottaa kilpailuehdotuksia vastaan neljän päivän ajan ma 9.12. – to 12.12.2019 kello 10-16. Osoite: Iso Roobertinkatu 3–5 A 22, 00120 Helsinki.
  • Kilpailuehdotusten lähettäjiä pyydetään säilyttämään postikuitti sekä ilmoittamaan nimimerkkinsä Suomen Taiteilijaseuran asiamies Aura Lehtoselle: aura.lehtonen@artists.fi.
  • Kilpailuajan jälkeen, ennen ehdotusten arviointia tarkastetaan ja varmistetaan, että kaikki lähetetyiksi ilmoitettujen nimimerkkien ehdotukset on vastaanotettu.

12. Laaditaanko kilpailuehdotuksen toteutuksen kokonaisbudjetti (max. 32.000 euroa) ilman arvonlisäveroa?

Toteutusbudjetti tulee laatia siten, että summat sisältävät arvonlisäveron. Tämä siksi, että Otavan Kruunun taidekilpailu on järjestäjälle arvonlisäverotonta toimintaa.

13. Miksi kaikille kilpailuun osallistuneille ei lähetetä sähköpostia kilpailun tuloksista?

Henkilökohtaisia sähköposteja kilpailun tuloksista ei voida lähettää, sillä Otavan Kruunun taidekilpailu toteutetaan anonyyminä ja anonyymius säilytetään loppuun asti. Vain voittajien ja kunniamainittavien tai muuten palkintojenjaossa huomioitavien kilpailuehdotusten nimimerkkikuoret avataan ja näistä tiedotetaan julkisesti.

(Kysymykset ja vastaukset päivitetty 3.11.2019, kohtaa 9 täydennetty mm. huomioilla remonteista ja hälytysajoneuvoista 4.11.2019. Kysymys 11. ja vastaus postilakon vaikutuksista lisätty 18.11.2019. Kysymys 12. ja vastaus arvonlisäverosta lisätty 9.12.2019. Kysymys 13. ja vastaus lisätty 25.2.2020/ tpl.)

<< Takaisin