Taidetta hoitolaitoksiin

– Kallo välittää korkeatasoista, yhteisöllistä ja kohderyhmät huomioivaa taidetta hoito- ja hoivalaitoksiin. Työskentelemme ammattitaiteilijoiden kanssa, testaamme taidepalvelumme ja kehitämme niitä yhdessä sosiaali- ja terveysalan asiantuntijoiden kanssa. Tällä hetkellä välitämme kolmea erilaista taidepalvelua sekä tuotamme kahta kehittämishanketta. Toimintamme painopisteet ovat visuaalisissa taiteissa ja läntisessä Suomessa.

VIDEOTAIDETTA, PALIKKATEATTERIA, PIENOISVEISTOKSIA

 • LiikKUVAT-palvelu vie videotaidetta hoitolaitoksiin. LiikKUVIEN ensisijaisena kohteena on vuodesta 2014 lähtien ollut Tampereen yliopistollisen sairaalan Pitkäniemen psykiatrinen sairaala Nokialla. LiikKUVIEN taiteellista ohjelmaa kuratoi kuvataiteilija, arkkitehti Henrietta Lehtonen. LiikKUVIA tukee Suomen Kulttuurirahasto.
 • Palikkateatteri on Ko-koo-mo ry:n kehittämä terapeuttinen menetelmä ja taide-esitys. Se yhdistää kuvataiteilija Kai Ruohosen muotoileman puisen palikkateoksen ja nukketeatteritaiteilija Roosa Halmeen palikkateatteriesityksen.
 • Piiloleikki on kuvataiteilija Oona Tikkaojan kehittämä yhteisötaiteen ja aarteenetsintäpelien yhdistelmä, jossa tehdään ja kätketään pienoisveistoksia.

PALVELUMUOTOILUA & AGENTUURIA

 • Taimi-hanke kehittää satakuntalaisille vanhustenhoitolaitoksille suunnattuja taidepalveluita palvelumuotoilun keinoin. Kallo tuottaa Taimi-hankkeelle työpajoja ja taidepilotteja. Hanketta hallinnoi Koulutuskuntayhtymä Sataedu ja siihen osallistuu myös lähihoitajaopiskelijoita opettajineen. Taimi-hankkeelle on myönnetty Taiteen edistämiskeskuksen kulttuurin hyvinvointivaikutusten erityisavustus 2017.
 • Taideviitta on Kallon taideagentuurin oma brändi, joka kokoaa hoitolaitoksille tuotteistettuja valmiita taidepalveluita. Toimintamalli on testausvaiheessa. Taideviitta – taideagentuurin perustamishanke on saanut opetus- ja kulttuuriministeriön erityisavustuksen vuodelle 2019.

KUMPPANEITA & VERKOSTOJA

 • Koulutuskuntayhtymä Sataedu
 • Mäntykalliokoti, Kankaanpää
 • Tays Pitkäniemen psykiatrinen sairaala
 • Av-arkki
 • Taikusydän-verkosto

RAHOITTAJAT

 • Opetus- ja kulttuuriministeriö, erityisavustus
 • Taiteen edistämiskeskus, kulttuurin hyvinvointivaikutusten erityisavustus
 • Suomen Kulttuurirahasto, Taidetta hoitolaitoksiin -apuraha

AGENTIT

Annukka Ketola:
p. 040 735 3972
a n n u k k a . k e t o l a (at) k a l l o . f i

Tuuli Penttinen-Lampisuo:
p. 050 536 8916
t u u l i . p e n t t i n e n – l a m p i s u o (at) k a l l o . f i