Menu
Tuloksellinen viestintä lähtee tavoitteiden kirkastamisesta ja suunnittelusta.

Viestinnän tilauskoulutus

Viestinnän kouluttajamme Ella Koota on tuottanut erilaisten organisaatioiden tarpeisiin räätälöityjä viestinnän, kirjoittamisen ja sisältömarkkinoinnin koulutuksia. Ella koulutusten keskeisenä tavoitteena on tarjota osallistujille konkreettisia työkaluja tuloksellisemman viestinnän tekemiseen ja kirjoittamiseen omassa organisaatiossaan.

Esimerkiksi Satakunnan pelastuslaitoksella Ella piti kolmen kerran Kirjallisen viestinnän kehittämisen koulutuksen. Teemoina olivat hyvän tekstin lähtökohdat, toimivan ja luettavan tekstin tuottaminen ja ymmärrettävä, selkeä kieli.

Akavan Erityisalojen Satakunnan alueryhmän jäsenien kanssa Ella on  käynyt läpi lauantaipäivän kestäneessä koulutuksessa tuloksellisen viestinnän tekemistä, muun muassa hyvän tiedotteen ja viestintäsuunnitelman laatimista ja viestinnän suunnittelun merkitystä ja toteutusmahdollisuuksia.

Satakunnan Yrittäjille Ella on puolestaan käynyt kertomassa suunnitelmallisen sisällöntuotannon mahdollisuuksista ja sisällöillä markkinoimisen perusteista parin tunnin iltakoulutuksessa.

Tekijä: Viestintäsuunnittelija, kouluttaja Ella Koota

Cialis hinta tallinna Mistä tilata viagra