Menu

Yhteistyökumppanin pitää vakuuttaa

Verkostomainen työskentely on tätä päivää myös viestinnän, markkinoinnin, kulttuurin ja tapahtumatuotannon aloilla. Yhä useampaan tehtävään hankintaan ammattitaitoinen yhteistyökumppani sen sijaan, että palkattaisiin taloon oma tekijä tai yritettäisiin olemassa olevalla porukalla tehdä sitäkin, mihin aika tai osaaminen ei täysin riitä. Tämä pätee niin viestinnän suunnitteluun ja toteutukseen, festivaaleihin, tapahtumiin kuin kulttuurin ja taiteen palveluihinkin.

Olemme Kallossa huomanneet tämän. Olemmekin ottaneet tehtäväksemme tarjota yritysten, yhteisöjen ja julkisten toimijoiden avuksi osaavia markkinoinnin ja kulttuurin kumppaneita. Porukastamme löytyy graafinen suunnittelija, tekstintekijä, toimittaja, valokuvaaja, kuvittaja, taiteentuottaja, festivaalituottaja, hankehallinnoija, kulttuuripalveluiden tuotteistaja tai viestinnän suunnittelija.

Mutta millaisia tekijöitä markkinoinnin ja kulttuurin alalla kaivataan? Mikä ohjaa organisaatioissa yhteistyökumppanin valintaa ja mitä kumppaneilta odotetaan? Päätimme kysyä ja selvittää asiaa. Kulttuurituotannon harjoittelija Aili Viitasen marraskuussa meille tekemään kyselyyn vastasi 99 henkilöä Satakunnasta sekä Turun ja Tampereen seuduilta. Kyselyssä oli mukana yritysten, yhdistysten, järjestöjen ja julkisen puolen edustajia. Eniten vastauksia saatiin yhdistyksistä ja julkisilta toimijoilta.

Asiantuntemus, hinta ja luotettavuus kumppanin kärkiominaisuudet

Vastauksissa korostui odotetusti vaatimus yhteistyökumppanin luotettavuudesta. Kun toiminnan kannalta merkittäviä tehtäviä, parhaassa tapauksessa koko projektin tuotannollinen päävastuu, uskotaan oman palkkaorganisaation ulkopuolelle, hommien hoitumiseen pitää voida luottaa. Yli kolmannes vastaajista mainitsi hyvän maineen tai tekijän tuttuuden vaikuttavan yhteistyökumppaneiden valinnassa. Suositteluihin, kokemuksiin ja omiin havaintoihin tukeudutaan myös yhteistyötahojen valinnassa.

Mikä ohjaa yhteistyökumppanin valintaa? asiakaskysely2

Yhteistyökumppanin halutaan olevan myös ammattitaitoinen ja asiantunteva. Tämäkin on perusteltua, sillä kumppaniratkaisuun päädytään useimmiten tilanteessa, jossa organisaatio kaipaa apua juuri tiettyyn, erityistä osaamista vaativaan tehtävään. Kumppanin pitää tuoda organisaatioon selkeästi lisää osaamista. Myös hinta ohjaa merkittävästi yhteistyökumppaneiden valintaa; tavoitteena on usein samalla myös säästää kustannuksissa ja maksaa vain tekijän tarjoamasta palvelusta ja osaamisesta eikä muusta.

Kun pätevyys ja lisäarvo on kunnossa, yhteistyökumppanilta odotetaan innovatiivisuutta ja uusia ideoita. Yli puolet vastaajista mainitsi innovatiivisuuden keskeisenä valintaan vaikuttavana tekijänä ja viidennes nosti innovatiivisuuden, uudet ratkaisut tai rohkeuden tuottaa ideoida kolmen tärkeimmän kumppanilta odottamansa ominaisuuden listalle.

Yhteistyön sujuvuus ja joustavuus koettiin lähes yhtä merkittäväksi innovatiivisuuden kanssa. Lähes puolet kertoi yhteystyön helppouden ja joustavuuden vaikuttavan kumppanin valintaan. Kumppanilta odotettiin hyviä vuorovaikutustaitoja ja sitä, että hänen kanssaan on helppo toimia. Useampi vastaaja toivoi yhteistyökumppanin olevan myös ja aktiivinen kehittämään yhteistyötä sekä pitämään yhteyttä.

Yli kolmannes kertoi paikallisuuden vaikuttavan kumppanien valintaan. Monelle yhteisölle paikallisten toimijoiden ja yhteistyökumppaneiden valinta on arvoista lähtevä toimintaperiaate.

Myös nopeus tuli esiin kolmanneksen vastaajista valintaperusteena. Tämä kertoo yleisestä ketteryyden ja reagointinopeuden vaateesta, jolloin asioihin pitää pystyä tarttumaan hetkessä. Tällöin myös kumppania kaivataan toteuttamaan asioita kiireiselläkin aikataululla.

Kumppanina toimivan osattava vakuuttaa

Kyselyn mukaan kumppaneita tarvitaan, mutta heiltä myös odotetaan osaamista ja vastuun ottamista. Aktiivinen toiminnan kehittäminen ja nopea töihin tarttuminen edellyttää tiivistä yhteistyösuhdetta. Sitä aitoa kumppanuutta. Monet organisaatiot ovat tähän kyllä valmiita, mutta tekijöiden luotettavuudesta, pätevyydestä ja osaamisesta pitäisi ensin vakuuttua.

Tämä on viestinnällinen haaste meille organisaatioiden yhteistyökumppaneina itsensä työllistäville tekijöille ja yrittäjille. Kuinka avata omaa ammattitaitoaan ja tuoda näkyväksi se hyöty, mitä oma osaaminen voisi organisaatioille tuoda? Kuinka vakuuttaa luotettavuudestaan ja siitä, että strategisesti tärkeänkin osaamisen uskaltaa hankkia oman talon ulkopuolelta? Meidän kumppaneina toimivien pitää rohkeasti kehittää myös toimintatapoja ja palvelumalleja siihen suuntaan, että voimme olla entistä joustavammin ja ketterämmin mukana organisaatioiden arjessa ja valmiina tarttumaan päivänpolttaviin entistä nopeammin.

Kuulemamme vahvisti monia ajatuksia ja tarjosi muutamia uusia oivalluksia. Jälleen kannatti siis kysyä. Kiitos kaikille odotuksistaan ja ajatuksistaan kertoneille. Tästä on mainio jatkaa uuteen vuoteen ja uusiin haasteisiin!

Cialis hinta tallinna Mistä tilata viagra