Menu
Viestintäkoulutusta asiantuntijoille

Asiantuntijaviestijä tarvitsee myös kunnon työkalut

Törmään viestinnästä puhuessani ja opettaessani jatkuvasti samaan haasteeseen: viestinnän ja sosiaalisen median merkitys aletaan ymmärtää, mutta ei tiedetä, mistä lähteä liikkeelle, mitä pitäisi tehdä ja miten.

Omat asiakkaani ovat pääasiassa pieniä toimijoita, kuten yksin- tai pienyrittäjiä, hanke- ja projektityöntekijöitä, järjestötoimijoita tai ison julkisen organisaation yksittäisten virastojen, vastuualueiden tai liikelaitosten työntekijöitä. He ovat oman alansa asiantuntijoita, eivät viestijöitä.

Heidän tulee kuitenkin aktiivisesti itse viestiä toiminnastaan, mutta heillä ei ole varsinaista viestinnän osaamista. Heiltä odotetaan tuloksia, mutta heille ei useinkaan tarjota kunnollisia resursseja. Heidän pitäisi markkinoida tekemistään, mutta heiltä puuttuvat työvälineet.

He tiedostavat kyllä hyvinkin tarpeen viestiä, mutta tuki ja keinot puuttuvat. Pelkkä lupa ja hoksautus eivät vielä kanna.

Huomaan, että näiden usein intohimoisesti työhönsä suhtautuvien oto-viestijöiden tukemisesta on tullut oma ammatillinen missioni. Haluan, että jokaisella projektipäälliköllä, hankevastaavalla, toiminnanjohtajalla,  yksinyrittäjällä ja yksikönvetäjällä on kunnolliset edellytykset hyödyntää viestinnän tarjoamat menestymisen mahdollisuudet ja tehdä tuloksellista viestintää.

Digitalisaatio ja viestinnän muutos ovat tuoneet kaikille on yhtäläiset mahdollisuudet kommunikoida, viestiä ja vaikuttaa. Kaikilla on käytössä suorat viestintäkanavat, kaikilla on välineet tuottaa sisältöä ja kommunikoida helposti suoraan kohdeyleisölleen. Haasteena on se, että kaikki eivät osaa mahdollisuuksia (vielä) käyttää. Monilla asiantuntijoilla asenne olisi kohdallaan, mutta välttämätön osaaminen puuttuu. Monet eivät ole saaneet mitään viestintäoppia, eivätkä tunne edes yhteisöviestinnän perusajatuksia, -työkaluja tai -käsitteitä. Ei ihme, että hämmentää, hirvittää ja ahdistaa – vaikka kiinnostusta olisikin.

Vedin alkuvuodesta juuri edellä kuvaamalleni kohderyhmälle suunnatun neljän iltapäivän viestinnän ABC-kurssin. Mukana oli eri alojensa ammattilaisia, joiden työhön kuuluu myös viestiä organisaationsa ja vastuualueensa toiminnasta.

Kymmenestä osallistujasta kellään ei ollut tukenaan varsinaista viestintä- tai sisältösuunnitelmaa saati määriteltyjä tavoitteita tai selkeää ajatusta kohdeyleisöstään. Pari tunsi Twitterin kanavana.

Nettisivuilta, blogeista ja slidesharesta löytyy laadukkaita oppaita ja toimivia rautalankaohjeita. Todella hyviä koulutuksia kanavista, niiden hyödyntämisestä ja tuloksellisesta tekemisestä on tarjolla paljon. Näitä tarvitaan, ja monet onnistuvat niiden avulla kehittämään tekemistään. On kuitenkin vaikea lähteä edes etsimään hakukoneoptimoinnin opasta tai saada hyötyä irti parin tunnin Facebook- koulutuksesta tai sisältöjen somejakamisen vinkkilistasta, jos viestinnän perusasiat on hahmottumatta. Jos keinot ja kanavat eivät ole edes vaihtoehtoina tuttuja. Saati, että osattaisiin nähdä suunnitelmallisuuden ja selkeiden tavoitteiden merkitys.

Tarvitaan myös ketterää viestinnän perusteiden koulutusta ja erityisesti asiantuntijalle oman toimen ohella viestimiseen sovellettuja, yksinkertaisia työkaluja.

Hienoja avauksia ovat esimerkiksi yrittäjäjärjestön jäsenilleen tarjoama digitalisaatioon ja viestintään liittyvä sparraus tai säätiön apurahansaajilleen järjestämä viestintäkoulutus. Myös järjestöviestintään erikoitunut verkosto tarjoaa loistavaa viestinnän tukea järjestötoimijoille.

Tarpeen näkeminen kattojärjestöissä, alojen kehittämis- ja tukiorganisaatioissa ja henkilöstönkehittämisessä onkin avainasemassa. Tunnin parin tehokurssi ei tee oman alansa ammattilaisesta vielä vaikuttavaa viestijää. Jos halutaan menestyä, tekijöille pitää tarjota kunnon työvälineet. Tänä päivänä se tarkoittaa myös riittävää viestinnän koulutusta.

Koppia voimme ottaa myös me viestinnän ammattilaiset: viestintä kuuluu kaikille, mutta miten saisimme vielä paremmin jaettua ilosanoman kaikille asti? Miten ihan kaikille saataisiin luotua aidot mahdollisuudet? Pienillä toimijoilla ei usein ole esimerkiksi resursseja osallistua yritysten asiantuntijoille suunnattuihin koulutuksiin.

Tämä on haaste, jota haluan osaltani olla taklaamassa (erityisesti täällä maakunnissa). Haluan olla mukana rakentamassa myös pienten toimijoiden asiantuntijaviestijöille ratkaisuja, jotta he pystyisivät aidosti tarttumaan vaikkapa sisältömarkkinoinnin ja sosiaalisen median kanavien tarjoamiin mahdollisuuksiin. Haluan tehdä heille viestinnästä niskaan hengittävän epämääräisen peikon sijaan onnistumaan auttavan kaverin. Tarvitaan asiantuntijan arjen ymmärtämistä ja enemmän uudenlaisia verkostoja ja koulutuskokonaisuuksia. Tarvitaan yksinkertaisia, nopeita ja helppoja toimintamalleja ja työkaluja.

Viestintä saadaan organisaatioiden tehokkaaksi välineeksi, kun asiantuntijaviestijöille saadaan välineet viestiä tehokkaasti.

Cialis hinta tallinna Mistä tilata viagra