Menu

Oman elämänsä projektipäällikkö

Työtavat, työtehtävät ja se, mitä ymmärrämme työksi muuttuvat. Tulevaisuuden työ vaatii myös uudenlaisen ammatti-identiteetin rakentamista.

Työelämä elää parhaillaan suurta murrosta. Teknologian kehityksen myötä ihmisen asema etenkin tuotteiden valmistuksessa on kyseenalaistunut, kun työntekijöitä korvataan roboteilla. Usein keskusteluissa työn muutosta leimaa negatiivisuus. Moni pelkää, että työpaikat vähenevät ja työttömyydestä tulee osa monen arkipäivää.

Samaan aikaan niitä, jotka näkee työelämän muutoksen enemmänkin mahdollisuutena, alkaa olla yhä enemmän. Työelämän muuttuminen ja teknologian kehittyminen eivät ole heille uhkia, vaan ne luovat uusia vaihtoehtoja ja mahdollisuuksia työskennellä ammateissa, joita kaikkia ei vielä osata kuvitellakaan.

Ei vain kasista neljään

Suurella osalla suomalaisista on edelleen se käsitys, että vakituinen, kokoaikainen työsuhde on se, mihin jokaisen ihmisen tulisi pyrkiä. Tämä teollisuuden aikakaudella syntynyt ajatus pysyy tiukassa, vaikka rinnalle onkin jo syntynyt monia erilaisia tapoja tehdä työtä. Teknologian kehitys ja digitalisoituminen ovat mahdollistaneet sen, että yhä useampi astuu ulos vanhasta kaavasta ja rakentaa itselleen oman näköisensä työn. Työn, joka ei ole jatkuvasti ajasta tai paikasta riippuvainen. Työn, jossa itse saa olla itsensä pomo ja projektipäällikkö.

Digitaalisten välineiden ansiosta myös yrittäminen on yleistynyt. Moni luo tänä päivänä itse oman työpaikkansa kiinnostusten kohteidensa ja harrastustensa ympärille. Yrittäjyydessä monia varmasti houkuttelee vapaus. Vapaus päättää siitä, mitä työkseen tekee, mutta myös vapaus säätää omat aikataulut. Uudenlaista työtä tekeviä voi löytää paljon äideistä, jotka haluavat sovittaa työt yhteen perheen muiden menojen kanssa. Monen kohdalla muutosten seurauksena työ pirstaloituu.

Lineaarisesti etenevän työuran rinnalle tulee monista erilaisista työrooleista ja jaksoista koostuva työelämä. Joillekin tämä voi olla haastava muutos, mutta toisten elämäntapaan taas sopii, että he saavat työskennellä lyhytaikaisissa jaksoissa.

”Teknologian kehitys ja digitalisoituminen ovat mahdollistaneet sen, että yhä useampi astuu ulos vanhasta kaavasta ja rakentaa itselleen oman näköisensä työn.”

Tulevaisuuden ammatti-identiteetti

Uudenlaisen työn syntyminen vaatii ajattelutavan muutosta sen suhteen, että ammatti-identiteetti on rakennettava itse pienistä osasista sen sijaan, että työnantaja määrittelee työajan ja -paikan sekä tittelin. Tulevaisuuden ammatti-identiteetti edellyttää myös enemmän vaivannäköä kuin teollisen ajan. Koska tulevaisuuden työelämä kehittyy koko ajan, odotetaan työn tekijöiltäkin aikaista enemmän moniosaamista ja jatkuvaa itsensä kehittämistä. Yksilöllä on uuden työn aikakaudella suurempi vastuu ammattitaidostaan ja sen uudistamisesta. Näin ollen elinikäisestä oppimisesta ja kouluttautumista  tulee entistä tärkeämpiä valttikortteja pärjäämiseen.

Se vaatii kuitenkin taitoja tunnistaa omat vahvuutensa ja johtaa henkilökohtaista kehittymistä. Tulevaisuudessa työn merkityksellisyys korostuu. Työltä toivotaan palkan lisäksi myös henkistä pääomaa. Tämä näkyy jo hyvin viime vuosisadan lopussa syntyneissä, eli ns. milleniaalisukupolvessa, joka valikoi työpaikkansa tarkkaan.

Aivan vaivatta uuden ammatti-identiteetin rakentaminen ei vielä onnistu. Suomen lait ja säädökset seisovat vielä vapaan työn rakentamisen tiellä. Toivottavasti episodiura on tulevaisuudessa työsuhdeturvan kannalta helpompi toteuttaa, ja juridisia esteitä uuteen ryhtymisen tieltä on raivattu.

Uuden ajan työpaikka

Osuuskunta Kallo Works lähti 10 vuotta sitten kolmen kulttuurituotannon ja visuaalisen viestinnän tekijän unelmasta luoda itselleen maailman paras työpaikka. Lue Kallon tarina ja tutustu osuuskuntaan itsenäisten osaajien yhteisenä työpaikkana.

 

Teksti Mikaela Uoti

Kuvitus Eveliina Sillanpää

Kirjoittaja toimii Kallossa sisällöntuottajana.

 

Lähteet:

Satu Rämö ja Hanne Valtari: Unelmahommissa, WSOY 2017 Demos Helsinki & Demos Effect: Työ 2040 – Skenaarioita työn tulevaisuudesta, 2017.

Marjaana Toiminen (toim.): Välähdyksiä tulevaisuudesta – Kymmenen teesiä uuden työn syntymisestä, yrityksen muutoksesta ja yksilön mahdollisuuksista työn murroksessa, Mindmill Network 2017.

 

Cialis hinta tallinna Mistä tilata viagra