Viestinnän kehittämistä ja toteutusta

Yritys- ja yhteisöviestinnän asiantuntijoillamme on vankka kokemus viestinnän asiakaslähtöisestä toteuttamisesta. Meille viestinnän keskiössä on viestin ja koko viestintäpaletin muotoileminen vastaanottajille – asiakkaille tai yleisölle – merkitykselliseksi.


Viestinnän ja markkinoinnin suunnittelu

 • Viestinnän ja markkinoinnin strateginen suunnittelu
 • Verkkoläsnäolon kehittäminen
 • Sosiaalisen median strategian luominen

Viestinnän ja markkinoinnin toteutus

 • Tekstin tuotanto mm. asiakaskirjeisiin, markkinonti- ja viestintämateriaaleihin, esitteisiin, verkkosivuille, uutiskirjeisiin, tiedotteisiin
 • Mediaviestinnän ja tiedotteiden tuottaminen
 • Asiakaslehtien ja sidosryhmäjulkaisuiden toteutus sekä painettuna että digitaalisena
 • Verkkosivustojen ja sosiaalisen median sivustojen sisällöntuotanto

Viestinnän ja markkinoinnin koulutus

 • Sosiaalisen median koulutus
 • Työelämän kirjallisen viestinnän koulutus
 • Viestinnän suunnittelun ja toteutuksen koulutus
 • Mediaviestinnän ja tiedottamisen koulutus

Lisäksi hoidamme omien tekstiesi kielenhuollon ja oikoluvun.


Viestinnän ja markkinoinnin suunnitteluun, kehittämiseen ja kouluttamiseen on erikoistunut:

Mikaela Uoti, 050 531 6636, mikaela.uoti @ kallo.fi

Lue lisää Kallon työpajoista ja suunnittelu- ja kehittämispalveluista.